הרשמה

מספר דברים חשובים שצריך לדעת לפני ההרשמה:

 • יש לבחור סיסמא חזקה של יותר מ5 תווים אשר לא ניתן יהיה לפצח בקלות.
 • יש להשתמש בכתובת דוא"ל אמיתית, מכתב אישור ישלח לכתובת זו.
 • אין להירשם יותר מפעם אחת, ניתן לחבר עד 5 כינויים לחשבון אחד.

כדי לרשום את הכינוי איתו אנו מחוברים יש לרשום את הפקודה הבאה:

(יש להחליף את המילה password בסיסמא ואת המילה email בכתובת דוא"ל תקינה)

/ns register password email

במידה והפקודה לא עובדת נסו את הפקודה הבאה:

/msg nickserv register password email

אם הפרטים שהוזנו תקינים תתקבל הודעה כזאת:

-NickServ- An authentication code for your nickname has been sent
      to support@nix.co.il.
-NickServ- When you receive this message, type /NickServ AUTH code
      (replace code with the authentication code in the message)
      to complete your nickname registration.

ובדוא"ל יתקבל מכתב מהמערכת עם פקודה נוספת אותה יש לרשום לצורך השלמת תהליך ההרשמה.

במידה והפקודה הצליחה תתקבל ההודעה הבאה:

-NickServ- Authentication succeeded;
      your nickname registration is now complete.

זהו, תתחדשו ותודה שבחרתם ברשת NiX

הזדהות ל- NickServ

בכל התחברות יבקש שירות NickServ להזין אליו את סיסמת החשבון, חשוב להזין סיסמא זו רק לכינוי NickServ ורק בשרת NiX.

מומלץ שלא להשתמש בהשלמה אוטומטית אשר אינה בודקת את רשת החיבור כי במידה ותתחברו לשרת אחר, סיסמתכם עלולה להישלח לגורם לא רצוי.

בקשה להזדהות נראת כך:

-NickServ- This nickname is registered and protected.
    If it is your nickname, type /NickServ IDENTIFY password.
    Otherwise, please choose a different nickname.

-NickServ- If you do not change within one minute, I will change your nickname.

להקלדה מהירה רישמו

(יש להחליף את המילה password בסיסמת החשבון)

/identify password

במידה והפקודה הצליחה תתקבת הודעה כזאת:

-NickServ- Password accepted -- you are now recognized.

במידה ולא נסו את הפקודה הבאה במקום:

/msg NickServ identify password

על מנת לבצע הזדהות אוטומתית מומלץ להוסיף את השרת irc.nix.co.il לרשימת הרשתים ולהזין את סיסמת החשבון בפרמטר "סיסמת שרת".

ניתן גם להשתמש בקוד Remote הבא בתוכנת mIRC:

on *:notice:*/*IDENTIFY*password*:?:{
  if ($network == NiX) && ($nick == NickServ) {
    .quote NickServ :IDENTIFY password
  }
}

שינוי סיסמא

לאחר ביצוע הזדהות ניתן להחליף את הסיסמא ע"י הקוד הבא:

(יש להחליף את המילה newpass בסיסמא חדשה)

/ns set password newpass

שינוי כתובת דוא"ל

לאחר ביצוע הזדהות ניתן להחליף את כתובת הדוא"ל ע"י הקוד הבא:

(יש להחליף את המילה newemail בכתובת הדוא"ל החדשה)

/ns set email newemail

לאחר הרצת פקודה זו ישלח מכתב אישור לכתובת הדוא"ל עם קוד שיש להזין בצ'אט.

אם לא יבוצע אישור פעולה זו במהלך 12 שעות החשבון ימחק.

לתמיכה בנושא החלפת כתובת דוא"ל פנו לצוות התמיכה בערוץ #operhelp או במייל ל support@nix.co.il

ניהול כינויים מקושרים לחשבון

שירות ה- NickServ מאפשר לכל משתמש עד 5 כינויים רשומים המוקשרים לאותו חשבון.

הזדהות לכל אחד מכינויים אלה תאפשר גישה לכלל השירותים של המערכת, גם דרך האינטרנט וגם דרך הצ'אט.

על מנת להוסיף כינוי חדש לקבוצה יש לרשום את הקוד הבא:

(יש להחליף את המילה newnick בכינוי החדש)

/ns link newnick

על מנת לראות רשימת כינויים מקושרים לחשבון של מישהו יש לרשום את הקוד הבא:

(יש להחליף את המילה nick בכינוי המבוקש)

/ns listlinks nick

כדי להסיר כינוי מרשימת הכינויים המקושרים יש לרשום את הקוד הבא:

(יש להחליף את המילה nick בכינוי המבוקש)

/ns unlink nick

כינויים אשר לא יהיו בשימוש ימחקו אוטומתית לאחר 30 יום.

כדי להחליף את הכינוי הראשי של החשבון (במידה וקיים יותר מכינוי אחד) יש לרשום את הקוד הבא:

(יש להחליף את המילה nick בכינוי המבוקש)

/ns set mainnick nick

מחיקת חשבון מהמערכת

כדי למחוק חשבון עם כל הכינויים המקושרים עליו יש לרשום את הקוד הבא:

(יש להחליף את המילה password בסיסמת החשבון)

/ns drop password

אזכור סיסמא

במידה ואינכם זוכרים את סיסמת החשבון ניתן לאפס אותה ע"י קוד מיוחד שישלח לכתובת הדוא"ל של החשבון.

כדי להתחיל את התהליך יש לרשום את הקוד הבא מכל כינוי (לא בהכרך הכינוי של החשבון):

(יש להחליף את המילה nick בכינוי שמקושר לחשבון)

/ns sendpass nick

לאחר מכן ישלח קוד סודי שאותו יש להקיש בצ'אט, כאשר בסוף התהליך תוצג בפניכם סיסמא אקראית חדשה.

סיסמא זו ניתן להחליף כפי שרשום הנ"ל.